Haluatko tukea arvokkaimman resurssisi asettautumista Suomeen ja sitoutumista yritykseesi? Mekin haluamme.

Sujuva asettautuminen ja työyhteisön kyky vastaanottaa ovat jo nyt merkittäviä kilpailutekijöitä globaaleilla työntekijämarkkinoilla ja niiden merkitys korostuu tulevaisuudessa vielä lisää.​

Kilpailu osaajista on globaalia ja Suomen sekä suomalaisten yritysten on pohdittava omia kilpailutekijöitään uudelleen. Maantieteellisesti olemme etällä, kielellisesti ja kulttuurisesti kaukana. Arjen ja työelämän laatu sen sijaan ovat asioita, joilla voimme edelleen kilpailla. Panostaminen asettautumiseen on osa koettua työelämälaatua ja onnistunut asettautuminen sitouttaa tekijöitä yritykseen pitkäaikaisesti.  

Asettautumispalveluita tarjoava yritys kannattaa ottaa mukaan jo rekrytointivaiheessa, jotta varmistetaan sujuva palvelupolku tulevalle osaajalle.

Tänä päivänä monet yritykset ovat valmiita tuomaan työvoimaa ”avaimet käteen” -periaatteella, mutta kokemus laadukkaasta alkukokemuksesta uudessa maassa ja uuden työnantajan leivissä on paljon muuta. Alkukokemus todennäköisesti vaikuttaa merkittävästi siihen, pysyykö työllistynyt osaaja yrityksen työntekijänä vai etsiikö hän muita vaihtoehtoja.

Asettautumispalvelumme käsittävät mm:

Suomeen muutto

Muuttoon tarvittavien asiakirjojen hankinta

Oleskeluluvat

Muuttoon tarvittavien asiakirjojen hankinta työntekijän lähtömaassa sekä oleskeluluvan hankinta

Suomeen saapuminen

Suomeen saapumisen jälkeiset rekisteröinnit

Täydentävät palvelut

Spouse program – puolisolle tai perheelle räätälöidyt asettautumiskokonaisuudet, asumiseen liittyvät sopimukset ja muut palvelut

Yrityksille tarjoamme asettautumispalveluita ja monimuotoiseen työyhteisöön liittyvää konsultaatiota. Maahan saapuminen ja alku Suomessa ja uudessa työpaikassa ovat asioita, joita modernit yritykset kehittävät osana onnistunutta rekrytointi- ja työntekijäkokemusta.

Laatutakuu

Laatutakuu – Yrityksemme on kuuden pitkään asettautumisen ja maahanmuuton parissa toimineen asiantuntijan perustama. Tarjoamme aina parasta saatavilla olevaa tietoa ja haluamme ymmärtää asiakkaidemme yksilölliset tilanteet ja tarpeet. Haluamme ansaita luottamuksesi ja olla sen arvoisia. Suomeen muuttaminen on aina iso päätös, halumme tehdä sen toteutumisesta mahdollisimman helppoa.

Meistä sanottua

Tulossa
Asiakas
Tulossa
Asiakas
Tulossa
Asiakas