Ponte Oy – kumppanisi kotoutumisen alkuvaiheessa.

Kunnilla on merkittävä lainsäädännöllinen rooli maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisessä. Kunnat ovat myös niitä lähiyhteisöjä, joissa maahan saapuneiden osallisuus suomalaiseen yhteiskuntaan vahvistuu. Maahan muuttaneet ovat muiden kuntalaisten tavoin kunnille paitsi asukkaita ja veronmaksajia myös investointeja tulevaisuuteen, sillä maahanmuutolla on vahva kontribuutio esimerkiksi syntyvyyteen, huoltosuhteeseen ja työllisyyteen.

Suomessa sekä pienet että suuret kunnat jakavat huolta demografisesta kehityksestä, johon maahanmuutto, onnistunut kotoutuminen ja yhteisöihin ohjaaminen ovat ainoa nopea keino vaikuttaa.

Työperäisten muuttajien houkuttelu, työperäisten muuttajien kotoutumispolut sekä huomion kiinnittäminen arjen ja työelämän laatutekijöihin suomalaisissa kunnissa ovat tekijöitä, joihin kannatta ja pitää panostaa sekä suurissa että pienissä kunnissa. Ponte Oy:n osaajat toimivat mielellään strategisena kumppanina kunnallesi näiden teemojen parissa.

 

Olemme alkukartoittamisen edelläkävijä.

Kotouttamislain mukaan kunnan on mahdollista tehdä alkukartoitus henkilölle, jota ei ole aiemmin alkukartoitettu, eikä henkilö ole TE-toimiston asiakas. Lisäksi henkilön tulee pyytää alkukartoitusta. Kunnat ovat tehneet alkukartoituksia erittäin vähän, vaikka laki mahdollistaisikin niiden tekemisen esimerkiksi kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille sekä työssä käyville muuttajille. Pontelaiset ovat tehneet urallaan satoja alkukartoituksia ja me näemme alkukartoituksen ehdottoman hyvänä välineenä tukea maahan muuttaneen kotoutumista. Onnistunut alkukartoitus vahvistaa myös kiinnittymistä, mahdollistaa kuntapalveluihin paremman pääsyn ja yhteisöihin ohjauksen.

Kotouttamisohjelman rooli kasvaa uuden kotolain myötä

Jokaisella kunnalla tulee olla voimassa oleva kotouttamisohjelma. Hyvä kotouttamiohjelma on käyttökelpoinen manuaali sekä kunnan henkilöstölle että maahanmuuttaneelle. Ohjelman sisältösuositukset tulevat kotolaista, mutta toimivan ohjelman laatiminen edellyttää paitsi kuntapalveluiden tuntemusta myös vahvaa substanssiosaamista maahanmuuton prosesseissa. Esitys uudeksi kotouttamislaiksi näyttäisi tekevän kunnallisesta kotouttamisohjelmasta täysin uudenlaisen työkalun paikalliseen kotouttamistyöhön. Meidän pontelaisten mielestä hyvä kotouttamisohjelma rakentuu käytettävyydelle ja maahan muuttaneen erilaisten palvelutarpeiden ymmärtämiselle. Palvelutarpeet ja niihin vastaaminen tulee olemaan myös uuden kotoutumislain keskiössä. Suunnataan yhdessä tulevaisuuteen!

Asettautumispalvelut

Asettautumispalveluiden toimintakenttä on verrattain uusi, eikä kunnilla ole perinteisesti nähty siinä vahvaa roolia. Kunta on kuitenkin se paikallinen yhteisö, johon maahan saapunut asettautuu ja se hallinnollinen organisaatio, jonka palveluihin hän väistämättä törmää. Samalla työperäinen muuttaja on myös asukas, joka tuo mukanaan verotuloja, kouluun tai päiväkotiin ilmoitettavia lapsia sekä myös sosiaalista pääomaa, josta paikalliset yhteisöt voivat hyötyä. Työn perässä saapuvat voivat olla ratkaiseva tekijä myös paikallisen yrityksen investointipäätökseen tai jopa liiketoiminnan säilymiseen. Myymme asettautumispalveluita kunnille, koska ne ovat mielestämme osa nykyaikaista asukashankintaa ja niihin investoimalla voidaan parantaa sekä kunnan että kunnassa toimivien yritysten elinvoimaa. Verotulot maksavat myös ennen pitkää takaisin asettautumiseen käytetyt taloudelliset panostukset. Kerromme mielellämme lisää ja räätälöimme kunnallenne sopivan kokonaisuuden yhdessä muiden palveluidemme kanssa.

 

Miksi kunnan pitäisi tarjota asettautumispalveluita ja alkukartoituksia työperäisille maahanmuuttajille?

Työvoiman varmistaminen on osa elinkeinoelämän toimintaympäristön turvaamista, joka on maaseudulla erityisen tärkeää
Uudet tulijat ovat veronmaksajia – investoint joka maksaa itsensä takaisin.
Uudet tulijat tuovat mukanaan myös perheensä, mikä on keino vaikuttaa demograriaan
Maahanmuutto on osa normaalia asukashankintaa. Alkukartoituksella voidaan ohjata kunnan palveluihin ja yhteisöihin sekä ennakoida palvelutarpeita
Alkukartoituksella voidaan toivottaa tervetulleeksi ja tarkastaa, että kaikki rekisteröinnit ovat kunnossa ja varmistetaan että verotulot kohdistuvat oikeaan kuntaan.
Aloitteellisuus on tulevaisuuden ennakointia ja parhaiten pärjää ne alueet, joilla on prosessit jo olemassa. Veto- ja pitovoima kunnossa.

Miksi Ponte kumppaniksi?

Näemme maahanmuuton holistisena kokonaisuutena ja puhumme mielellämme maahanmuuttokokemuksesta joka onnistuessaan sitouttaa kansainvälisen osaajan uudelle kotipaikkakunnalle pysyvästi. Näemme osaajassa paitsi muuttajan, myös aktiivisen osallistujan, veronmaksajan, tulevan pereheenisän/-äidin, joka tuo lapsensa paikkakunnan kouluun ja niin edelleen. Pitkät urat kuntapuolella tehneinä pontelaisilla on näkymä kunnallisen päätöksenteon arkeen ja kotouttamistyön pullonkauloihin. Me uskomme, että asukashankinnan ja elinkeinoelämän toimintaympäristön vahvistaminen on oltava ulkomaille suuntaavaa ja tulevaisuudessa pärjäävät ne kunnat, joissa mallit ja prosessit kotoutumisen edistämiseen ja asettautumiseen ovat valmiiksi hioutut.

LAATUTAKUU

Laatutakuu – Yrityksemme on kuuden pitkään asettautumisen ja maahanmuuton parissa toimineen asiantuntijan perustama. Tarjoamme aina parasta saatavilla olevaa tietoa. Haluamme ansaita luottamuksesi ja olla sen arvoisia.

Tutustu osaajiimme

Mitä asiakkamme sanovat meistä

Tulossa
Asiakas
Tulossa
Asiakas

Haluamme luoda kanssanne lisää onnistumistarinoita eteenpäin kerrottavaksi.

Tutustu Ponte ajatuksiimme